உங்கள் கருத்து
Name:    Email Id:   
தமிழ்   English   (For type in tamil : அம்மா = ammaa, விகடன் = vikatan)
(குறிப்பு: தங்கள் கருத்து பதிவு நெறியாளர் பார்வைக்கு பிறகே பதிப்பிக்கப்படும்)
விகடன் இணையதள கருத்துப் பகுதியின் விதிகளும் - வேண்டுகோளும்
nandhu 3 Years ago
மோட்டார் விகடனில் வரும் தகவல்கள் மிகவும் பயனுள்ளதாக உள்ளது
mohamed kaiser3 Years ago
மிகவும் மகிழ்ச்சிக்குரிய தகவல், வாகனங்கள் அவசியமான ஒன்று இதில் தொழில்நுட்பங்கள் அதிமானால் அதனால் மகிழ்ச்சியே.
Rajkumar3 Years ago
மோட்டார் விகடனில் வரும் தகவல்கல் மிகவும் பயனுள்ளதாக உள்ளது....
Kavinraj3 Years ago
Awesome technologies and engineering. Still Volvo rocks.
syed allauddin3 Years ago
super.. im proud to br mechanical engineer. my idea is to invent car thats runs y means of human waste
Displaying 1 - 5 of 5